sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Anh Tuấn
CEO - 0938813858

Chén Nướng Nhôm

Chén Nhôm BON C - 60ml
Chén Nhôm BON C - 60ml
Chén Nhôm BON C2 - 130 ml
Chén Nhôm BON C2 - 130 ml

Khay Nhôm Nồi Chiên Không Dầu

BON S2 - 1000 ml
BON S2 - 1000 ml
BON S - 800 ml
BON S - 800 ml
Hộp Nhôm BON S3 - 1400ml
Hộp Nhôm BON S3 - 1400ml
Dĩa Nhôm BON S4 - 700ml
Dĩa Nhôm BON S4 - 700ml

Hộp Nhôm Take Away

Tô Nhôm BON S - 800ml
Tô Nhôm BON S - 800ml
Hộp Nhôm BON F1 - 410ml
Hộp Nhôm BON F1 - 410ml
Hộp Nhôm Take Away  BON F2 - 650ml
Hộp Nhôm Take Away BON F2 - 650ml
Hộp Nhôm Take Away BON F1 - 410ml
Hộp Nhôm Take Away BON F1 - 410ml
Hộp Nhôm Take Away BON R2 - 1000ml
Hộp Nhôm Take Away BON R2 - 1000ml
Hộp Nhôm Take Away BON R3 - 750ml
Hộp Nhôm Take Away BON R3 - 750ml
Hộp Nhôm Take Away BON G1 - 1800ml
Hộp Nhôm Take Away BON G1 - 1800ml
Hộp Nhôm Take Away BON G2 - 2200ml
Hộp Nhôm Take Away BON G2 - 2200ml